درنگ : عبدالصمد خرم آبادی درباره رفع فیلتر از ویز نیز گفت: نرم افزار ویز رفع فیلتر شده است و از وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت خواستیم تا ترتیبی بدهد مجدد فیلتر شود. یک تیمی هم برای فیلتر کردن آن گذاشتند زیرا ویز از زیرساختهایی استفاده می کند که متوقف کردنش زمان بر است.

  ویز چطور کار می‌کند | پلیس آمریکا چه اعتراضی به ویز دارد | چرا در ایران فیلتر شد؟

وی درباره افزایش جرایم در فضای مجازی نیز گفت: هرچه استفاده مردم از فضای مجازی بیشتر بشود افرادی هم که سوء استفاده می کنند بیشتر می شوند. به تناسب استفاده بیشتری که شده کسانی که سوء استفاده می کنند بیشتر شده است آمار جرایم بیشتر شده است.

  Waze رفع فیلتر شد | تغییر ویژه ویز برای ایرانی‌ها و فارسی‌زبان‌ها