مطالب برچسب پزشک

تبانی در اتاق‌عمل ؛ همه می‌دانند حتی وزیر بهداشت | پزشکان شماره‌حساب نزدیکانشان را می‌دهند تا ردی به‌جا نگذارند

 با صدای بلند ارقام را می‌خواند «هفت‌ میلیون، چهار ‌میلیون، 9‌ میلیون، شش‌ میلیون تومان» فیش‌های بانکی را یکی‌یکی نشان می‌دهد، جلوی شماره‌حساب مقصد برخی از فیش‌ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛ جراحانی که از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند.

جزئیات تعرفه‌های جدید پزشکی | ویزیت پزشکان چقدر گران شد؟

سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ را اعلام کرد.