مطالب برچسب لباس زنانه

این چند مدل کفش را دارید ؟

چرا هر خانمی باید این 7 مدل کفش را داشته باشد ؟

پوشش زنان قاجار از نگاه بانوی جهانگرد ایتالیایی

بانوی جهانگرد ایتالیایی که در میانه روزگار سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار به ایران سفر کرده است، در سفرنامه خود که با نام «آدم‌ها و آیین‌ها در ایران» به فارسی برگردانده شده به شیوه‌ای موشکافانه برداشت خود از دیده‌هایش را روایت کرده‌است.