مطالب برچسب كتاب

چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم

«چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم» جلد اول از مجموعه­ ۴جلدی قصه‌های با پدر و مادر است که با زبان طنز و به شکل یادداشت‌‌های روزانه، از زبان پسری به نام لویی روایت شده است.

رونمایی از رُمان «شقیقه های سفید»

رونمایی از رُمان «شقیقه های سفید» با حضور هنرمندان و علاقمندان به كتاب و كتابخوانى در شهرکتاب‌فرشته برگزار شد