مطالب برچسب قانون

کاشت ماری جوآنا در کانادا

از تابستان سال ۲۰۱۸ شهروندان کانادایی می‌توانند به طور قانونی ماری‌جوآنا بکارند و مصرف کنند.تصاویری از آموزش دانشجویان جهت کاشت ماری جوآنا در کانادا را مشاهده می‌کنید.