مطالب برچسب صنعت رنگ

این رنگ تا 5 سال دیگر وارد بازارهای جهانی می‌شود

رنگ خورشیدی خانه شما را به یک باتری بزرگ تبدیل می‌کند

تامين انرژي خانه با استفاده از منابع پاك انرژي با استفاده از فناوري‌ها و ابداعات جديد روز به روز ساده‌تر و ارزان‌قيمت‌تر مي‌شود،‌ مانند اين ابداع جديد دانشمندان استراليايي كه دسترسي به انرژي پاك را براي همه خوشايند‌تر و راحت‌تر ساخته‌ است.