مطالب برچسب جواد یساری

آیا جواد یساری به سرنوشت حبیب دچار می‌شود؟ | دفتر موسیقی وزارت ارشاد: ما مجوزی به یساری نداده‌ایم

جواد یساری هم به ماجرای حبیب دچار می‌شود؟ خودش که گفته بود: «بعد از مرگم مجوز اجرا می‌گیرم!» چون در این سال‌ها فقط به او می‌گفتند «صبر کن» و دلایلی هم برای رد مجوزش مطرح نمی‌شد.

جواد یساری مجوز گرفت | نام خواننده سرشناس روی پوستر فیلمی سینمایی

نخستین پوستر فیلم سینمایی «دشمن زن» محصول پویافیلم رونمایی شد.