مطالب برچسب برون‌گرا

برون‌گراها اعتماد به نفس ندارند؛ با آنها چگونه رفتار کنیم؟

افرادي كه بسيار پرجنب و جوش و اجتماعي هستند، اغلب از اعتماد به نفس پاييني برخوردارند و معمولا از اين ويژگي‌هاي اخلاقي پرهياهو براي پنهان كردن احساس ضعف دروني خود استفاده مي‌كنند.