مطالب برچسب اقوام

گفتگوی درنگ با احیاکنندگان عروسک تاریخی لرها ؛ رقص لری لیلی را ببینید

احیای «لیلی»؛ عروسکی با قدمت چندین هزار ساله | فلسفه پراحساس موی لیلی

با اینکه اتفاقات خوبی در حوزه ثبت عروسک‌های بومی انجام شده اما هنوز فکر درستی برای بازاریابی این عروسک‌ها انجام نشده است.