مطالب برچسب اسپرم

بررسی امکان تولید مثل انسان در فضا | ناسا اسپرم گاو وحشی و انسان را به ایستگاه فضایی فرستاد

ناسا اسپرم گاو وحشی و انسان را به منظور مطالعه تولید مثل در فضا، به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاد.

معیارهای سختگیرانه‌ برای اهدای اسپرم | بانک اسپرم چین به دنبال اهداءکنندگان وفادار به کمونیسم است

یک بانک اسپرم در پکن پایتخت چین، معیارهای سياسی و عقیدتی سختگیرانه‌ای را برای مردانی که مایل به اهدای اسپرم خود هستند وضع کرد.