مطالب برچسب اسما اسد

فیلم | بازدید بشار اسد و همسرش از مدرسه دخترانه جنگ سوریه | حرکت موزون دختران برای اسد دردسرساز نشد[تماشا کنید]

بشار اسد و همسرش (اسماء) از مدرسه دخترانه فرزندان نظامیان کشته شده جنگ سوریه - منطقه مزه دمشق بازدید کردند.

تصاویر بازدید بشار اسد و همسرش از مدرسه دخترانه فرزندان نظامیان کشته شده

بشار اسد و همسرش (اسماء) از مدرسه دخترانه فرزندان نظامیان کشته شده جنگ سوریه - منطقه مزه دمشق بازدید کردند.

تصاویر دیدار همسر بشار اسد با سربازان زن سوری ؛ سربازان در آغوش اسماء

اسماء اسد همسر بشار اسد با سربازان زنی که در نبردهای غوطه شرکت کرده‌اند، دیدار کرد.