درباره درنگ

دمی «درنگ» دلم زین «شتاب» می‌لرزد …

«درنگ» بر این باور است که آگاهی و دانش پیش شرط زندگی سالم است و در این هیاهوی رسانه‌های مجازی و شبکه‌های پرشتاب اجتماعی که چنان حباب بر موج آب می‌لرزند، دمی «درنگ» برای خوب زیستن لازم است

فرهنگ آکسفورد سبک زندگی (life style) که نخستین بار توسط آلفرد آدلر روان‌شناس اتریشی مطرح شد را «راه‌های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می‌داند و فرهنگ لانگ من، آن را «راه یا سبکی برای زیستن» می‌خواند. از نظر آسا برگر «سبک زندگی مد یا حالت زندگی فرد است» و سوبل «سبک زندگی را هر شیوه متمایز اما قابل تشخیص زیستن» تعریف کرده است.
سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد.

بنابراین ما در «درنگ» با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلامت و تندرستی، آسیب‌های اجتماعی، سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس، سرگرمی و تفریح، کار و شغل، تا هنر و غیره همگی را شامل می‌شود.

«درنگ» متولد پاییز است و آمیخته با «رنگ» … و در مدت کوتاه عمرش تلاش کرده «رنگ زندگی» را که تیرگی‌اش امروز پررنگ‌تر از هر روزگار دیگری است با ارائه چطورهای سلامت و خوب زیستن دوباره رنگی شفاف ببخشد و در این راه با شناسایی آسیب‌های اجتماعی تلنگری بزند به آنان که رنگ تیرگی را بر زندگی می‌پاشند

ما در «درنگ» به دور از جنجال‌های سیاسی و وابستگی به جریان‌های سیاسی تنها به انسان و انسانیت می‌اندیشیم … درنگ جان زندگیست