درنگ : نامش فرنوش و نام خانوادگی‌اش نوبخت است. او کرد است و از اهالی تسنن. برخی رسانه‌ها به واسطه نام کوچکش تصور کرده‌اند که او یک زن است! تصویرش را در زیر ببینید: