درنگ: سید جواد موسوی دکتری حرفه‌ای مدیریت کسب و کار مفاهیم فروش و مهارت‌های موفقیت در کسب و کار را این چنین تعریف می‌کند: در هر مطالعه فروش، مفاهیمی که باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد عبارتند از فروشنده، خریدار و خرید کردن. در نگرش جدید، مراحل فروش همانند مراحل خرید دیده می‌شود. متاسفانه هنوز بسیاری از اساتید در دوره‌های آموزشی و همچنین مدیران در طراحی فرآیند فروش مرتکب این خطا می‌شوند.

وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که در واقع فروشنده چیزی نمی‌فروشد، بلکه تنها به آماده شدن شرایطی کمک می‌کند که ذهن مشتری را به طرف تصمیم خرید کمک می‌کند. در نهایت باید گفت مشتری بر اساس الگوی خرید خود، خرید می‌کند نه فرآیند فروش ما.

این مشاور ارشد بازاریابی و فروش، مهارت‌های موفقیت را در ۹ مورد می‌داند:

  • آنلاین باشید (از اخبار بازار مطلع باشید)
  • تحرکات بازار و رقبا را تحت نظر بگیرید
  • داده‌محور باشید
  • ارتباطات شخصی خود را تقویت کنید
  • در دانش محصول، متخصص باشید
  • در یادگیری، سریع باشید
  • متقاعد کننده باشید
  • سازمان یافته و منظم عمل کنید
  • با نرم افزارهای مرتبط با کار خود آشنا باشید
  ۸ قانون زندگی افراد موفق برای مدیریت زمان
  این هشت عادت را از زندگی‌تان پاک کنید تا به موفقیت نزدیک شوید