درنگ :  براساس آمارهای این شرکت خیریه ۸۲ درصد از پول تولید شده در سال ۲۰۱۷ میلادی در اختیار یک درصد از جمعیت جهان که ثروتمندترین بخش جمعیت هستند قرار گرفته‌ است درحالی که بخش فقیر باقی مانده هیچ افزایش درآمدی نداشته‌اند. به گفته این شرکت، نمودارهای جدید که باید مورد بررسی متخصصان قرار گیرد، نمایانگر سیستمی درحال سقوط است.

آکسفام فرار مالیاتی، تاثیر شرکت‌ها بر سیاست، از بین رفتن حق کارمندان و کاهش هزینه‌ها در راستای افزایش شکاف طبقاتی را مقصران اصلی ایجاد چنین سیستم بیماری می‌داند. این شرکت طی پنج سال گذشته گزارش‌های مشابهی را منتشر کرده‌ است. در سال ۲۰۱۷ محاسبات این شرکت نشان داد مجموع ثروت هشت نفر از ثروتمند‌ترین افراد جهان برابر کل دارایی‌های نیمه فقیر جهان است.

امسال اما پس از بازنگری در مدل مطالعاتی این شرکت، تعداد این افراد به ۴۲ نفر رسیده‌ است، یعنی ۴۲ نفر از ثروتمند‌ترین افراد جهان ثروتی برابر کل دارایی نیمه فقیر جهان دارند. همین تغییر آماری باعث شده تا نسبت به مدل آمارگیری و گزارش‌های این شرکت نقد‌هایی وارد شود. برای مثال سم دومیتریو مدیر اتاق‌فکر بازار آزاد موسسه ادام اسمیت می‌گوید آمارهای شرکت‌های خیریه همواره تصویری نادرست از ثروت و فقر نمایش می‌دهند، واقعیت این است که طی چند دهه گذشته نابرابری جهانی تا حدی قابل توجه کاهش یافته‌است.

به گفته وی چین، هندوستان و ویتنام به استقبال تحولات نئولیبرال که حقوق مالکیت را اجرا می‌کند و مقررات را کاهش داده و رقابت را افزایش می‌دهد رفته‌اند. فقیران جهان افزایش حقوق قابل توجهی داشته‌اند که منجر به توزیع برابر و جهانی حقوق و درآمد شده‌است.

آکسفام گزارش‌های خود را براساس داده‌های فوربس و بانک اطلاعات جهانی ثروت «کردیت سوئیس» تدوین می‌کند، دو مرکزی که آمار توزیع ثروت جهانی را از سال ۲۰۰۰ تاکنون نگه می‌دارند.

در این گزارش از ارزش دارایی‌های افراد، به صورت خاص املاک و مستغلات و بدهی‌های منفی آنها برای تعیین آنچه در تملک افراد است استفاده می‌شود و در این داده‌ها به بدهی‌ها و درآمد افراد توجهی نمی‌شود. این روش تحقیق از آن رو مورد نقد قرار می‌گیرد که براساس چارچوب آن، دانشجویانی که درحال حاضر بدهی سنگینی به دانشگاه دارند اما در آینده به واسطه تحصیلاتشان موفق و پردرآمد خواهند بود، در دسته فقرا دسته بندی می‌شوند.

با این‌همه آکسفام معتقد است حتی اگر چنین مواردی نیز از آمارهایش خارج شوند، مجموع دارایی بخش فقیر جهان برابر با کل دارایی‌های ۱۲۸ میلیاردر جهان خواهد بود.