سگی به نام Bodhi که کارش مدلینگ لباس مردانه است به صورت جدی و حرفه ای در این حرفه کار می کند و حقوق می گیرد.

چهره جدی و مصمم او در هنگام پوشیدن لباس مردانه و عکس انداختن سبب معروفیت او شده است. او سالیانه ۱۸۰ هزار دلار از این راه درآمد دارد.

این سگ مدلینگ است و در آمد میلیونی دارد
این سگ مدلینگ است و در آمد میلیونی دارد
این سگ مدلینگ است و در آمد میلیونی دارد
این سگ مدلینگ است و در آمد میلیونی دارد
این سگ مدلینگ است و در آمد میلیونی دارد