درنگ: محیط کار آداب خاص خودش را دارد و این که کسی در خانه یا جامعه انسانی موجه باشد دلیل نمی‌شود که حتما بداند در محیط کار چطور باید رفتار کند. برخی از رفتارها هستند که صرف نظر از این که شما چقدر کارمندان خوبی هستید، می‌تواند شخصیتتان در محیط کار را زیر سوال ببرد و در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

استفاده از ایموجی

گاهی برای برقرار کردن ارتباط با رئیستان یا دیگر همکارها باید از شبکه‌های اجتماعی یا انواع مسنجرها استفاده کنیم، اما فراموش نکنید هرگز از ایموجی‌ها استفاده نکنید.

بهانه آوردن

اگر اشتباهی کردید، این اشتباه فقط به خودتان مربوط می‌شود. هیچ کس دوست ندارد با کسی روبه رو شود که مدام بهانه می‌آورد و نمی‌خواهد اشتباهاتش را قبول کند.

میز کار خالی

درست است که باید زندگی حرفه‌ای از زندگی شخصی جدا شود، اما نباید کامل زندگی را از کار جدا کنید. اگر روی میز کار برای مثال هیچ عکس، خودکار شخصی یا … وجود نداشته باشد این طور نشان می‌دهد که به کارتان اهمیت نمی‌دهید.

ترک زودتر از موعد

این که یک یا دوبار زودتر از زمان پایان کار، محل کارتان را ترک کنید مشکلی ندارد. اما وقتی این موضوع یک عادت شود مطمئنا به ماموریت کاری شما صدمه می‌زند.

شایعه‌پراکنی

هیچ کس شایعه را دوست ندارد. این که بخواهیم صحبت‌های بی‌مورد و غیر ضروری درباره افراد دیگر داشته باشیم اصلا مناسب شخصیت یک انسان موجه نیست.

تماس‌های شخصی

تماس‌های ضروری به کنار، اما این که بخواهیم هر روز در محل کار با عزیزانمان ارتباط برقرار کنیم، چه از طریق تلفن و چه مسنجرها، اصلا کار پسندیده‌ای نیست. همچنین نباید زمان زیادی را صرف بررسی شبکه‌های اجتماعی‌مان کنیم.

دیر رسیدن

دیر رسیدن شاید به خاطر مشکل پیش آمده برای ماشین، خانواده یا غیر قابل اطمینان بودن سیستم حمل و نقل عمومی شهرتان باشد اما به هر حال تنها چندین بار آن قابل قبول است و اگر دیر رسیدن تبدیل به یک عادت شود، معتمد بودن شما در کار زیر سوال می‌رود.