درنگ : معمولا بیشتر تصمیم‎های اشتباه زندگی در حالت عصبانیت گرفته می‏شوند. در رابطه زناشویی هم عصبانیت است که منجر به دعوا و به وجود آمدن مشکلاتی زیاد می‏شود. در این مطلب اما به راه‏هایی برای کنترل هرچه بهتر عصبانیت اشاره می‏کنیم.

حالت فیزیکی

وقتی عصبانی هستید اولین و مهم‎ترین کار این است که از شربه زدن به اشیا مانند دیوار و … خودداری کنید، چون باعث تشدید عصبانیت می‏شود.

نفس عمیق

همیشه وقتی عصبانی هستید سعی کنید ۳ بار پشت سر هم نفس عمیق بکشید. این کار به بازگشت آرامش کمک زیادی می‎کند.

فهم

خیلی مهم است که وقتی عصبانی هستید خودتان این را متوجه شوید و سعی کنید عصبانیت را کنترل کنید. باید به این فکر کنید که عصبانی هستید، آن وقت خودتان بهتر خودتان را کنترل می‏کنید.

قدم زدن

وقتی عصبانی هستید قدم زدن در هوای آزاد و محیطی بیرون از محیط بسته مانند خانه یا محل کار شدیدا توصیه می‏شود.

خودآزاری

یکی از کارهایی که به شما کمک می‏کند عصبانیتتان کاهش پیدا کند آسیب رساندن به خودتان است! اما صبر کنید، این آسیب باید خیلی جزئی باشد، برای مثال یک مو از بدنتان بکنید، یا قسمتی از بدن را کمی فشار دهید. این کار سیستم عصبی را تحریک میکند.

خنده

سعی کنید وقتی عصبانی هستید بیش از باقی اوقات بخندید. خنده به طرز عجیبی به بدن و سیستم عصبی و فکر آرامش می‎دهد.

یادداشت

هنگام عصبانیت یکی از کارهایی که شدیدا به بازگشت به حالت آرامش کمک می‏کند نوشتن است. سعی کنید احساستان را بنویسید.