درنگ : اگرچه سفر هوایی یکی از امن‎ترین انواع سفر است، اما در ارتفاعی که هواپیما پرواز می‏کند معمولا مشکلاتی هم برای انسان پیش می‎آید که خوشایند نیستند. در زیر به برخی از آن‌‎ها اشاره می‏کنیم:

خواب و سردرد

در ارتفاعی که هواپیما پرواز می‎کند معمولا فشار هوا زیاد است و این باعث می‏شود اکسیژن کمتر شده و در نتیجه احساس خواب‎آلودگی یا سردرد می‏کنید.

تورم پاها

وقتی برای مدتی طولانی روی صندلی هستید خون در پاهای شما جمع می‏شود و موجب تورم آن‌ها شده و باعث می‏شود در آن قسمت احساس ناراحتی کنید.

دیهیدراته شدن

هوایی که در هواپیما با آن تنفس می‏کنید البته از بیرون کابین می‏آید، اما هوا در آن ارتفاع رطوبت خیلی کمی دارد. در نتیجه ممکن است دیهیدراته شوید و در نتیجه احساس خستگی زیادی کنید.

مشکل گوش

فشار هوا در آن ارتفاع و در کابین هواپیما معمولا مشکلاتی برای گوش ایجاد کرده و باعث گرفتگی می‏شود. گرفتگی گوش هم بیش از چیزی که تصور می‏کنید آزارتان می‏دهد.

پوست

یکی دیگر از تاثیرات هواپیما خشکی پوست است. پیش از این از دیهیدراته شدن گفتیم، یکی دیگر از تاثیرات دیهیدراته شدن خشکی پوست است و باید زود به زود کرم مرطوب کننده استفاده کنید.

دندان‎درد

البته کمتر رایج است، اما تغییرات گاز داخل بدن می‏تواند باعث دندان‎‏درد هم بشود. چون تاثیرش روی فرورفتگی‎ها زیاد است و ممکن است روی دندان‌ها تاثیر زیاد داشته باشد.