درنگ : برخی قوانین هستند که همیشه افراد واقع‏بین و مثبت‎اندیش به آن عمل می‏کنند. اگر این قوانین را بدانید و رعایت کنید خواهید دید که دیدن نیمه پر لیوان کار سختی نخواهد بود.

انتخاب شغل

وقتی قرار است از خواب بیدار شوید و به محل کارتان بروید کار سختی خواهید داشت مگر این که به شغلتان علاقه داشته باشید. پس باید کاری را انتخاب کنید که آن را دوست دارید.

تلاش و تداوم

این افراد برای رسیدن به خواسته‌ها پافشاری می‏کنند، برای حل کردن مشکلات هم هرگز خسته نیستند و مدام دنبال راه حل مشکلات قدیمی هستند.

تفکر

یکی از اقدامات مهم این است که خوب فکر کنیم و ببینیم در چه زمینه‌ یا زمینه‌هایی توانایی داریم و در آن زمینه توانایی‌هایمان را به کار گیریم. باید بدانیم به چه کارهایی علاقه داریم و همان‌ها را انجام دهیم.

لبخند

این افراد همیشه لبخند به لب دارند. این کار کمک می‏کند انگیزه و روحیه خوبی داشته باشید و برای انجام کارها و خوب فکر کردن شرایط خوبی داشته باشید.

یادداشت

این افراد همه اتفاقات خوبی که در زندگی‎شان رخ می‌دهد و از آن اتفاق خوشحال می‏شوند را یادداشت می‏کنند و گاهی یادداشت‎هایشان را مرور می‎کنند.

سبک زندگی

این افراد به سبک زندگی توجهی ویژه دارند. خوردن غذاهای سالم و ورزش کردن و همه اموری که مربوط به زندگی و سبک زندگی سالم است را رعایت می‏کنند. این کار به آن‌ها اعتماد به نفس خوبی هم می‎دهد.