درنگ: در تدوین سبد غذایی مطلوب قائدتا باید به گونه‌ای عمل شود که ۱۰۰ درصد نیاز به انرژی و سایر مواد مغذی تامین شود اما از آنجایی که تلاش می‌شود سبد غذایی مطلوب حداقل تغییرات را نسبت به سبد غذایی واقعی داشته باشد، چنانچه سبد غذایی مطلوب تدوین شده بتواند ۱۰۰ درصد نیاز به انرژی و دست کم ۷۵ درصد نیاز به مواد مغذی کلیدی را تامین کند، احتمالا افراد جامعه دچار اختلالات ناشی از کمبود این مواد مغذی نخواهند شد.

بر اساس نتایج بررسی الگوی مصرف غذایی خانوارهای شهری و روستایی کشور که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شده علاوه بر شیوع دریافت ناکافی انرژی (حدود ۲۰ درصد)، دریافت ۵ ماده مغذی مهم دیگر شامل پروتیئن، کلسیم، آهن، ویتامین آ و ویتامین ب ۲ در جامعه ایرانی کافی نیست.

بر اساس تحلیل‌های انجام شده این ۵ ماده به عنوان مواد مغذی کلیدی معرفی شده‌اند و چنانچه خانوارهای ایرانی در رژیم غذایی بتوانند این ۵ ماده غذایی را در سبد خوراکی خود قرار دهند، تمام مواد مغذی دیگر تامین می‌شود.

با در نظر گرفتن دو عامل میزان انرژی مورد نیاز و همچنین درصد هر زیر گروه از کل جمعیت کشور، متوسط انرژی مورد نیاز جمعیت ایران برابر ۲۳۸۱ کیلوکالری برآورد شده است. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ (ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮﻯ / ﻧﻔﺮ / ﺭﻭﺯ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﻨﻰ ﻭ ﺟﻨﺴﻰ در جدول زیر آمده است: