درنگ: شدنی نیست که تمام سرویس بهداشتی و وسایل آن سفید باشد، نه؟ اما این را هم قبول دارید که در سرویس بهداشتی‌هایی که رنگ سفید دارند انسان احساس بهتری دارد؟ این را هم قبول دارید که این محیط اگر سفید باشد زیباتر خواهد بود؟ در زیر ایده‌هایی ارائه می‌دهیم که بر اساس آن‌ها می‌توانید سرویس بهداشتی‌تان را زیباتر کنید.

نمای مترو

کاشی‌های معروف به «مترو» به رنگ سفید همیشه شیک هستند و نمایی کلاسیک به سرویس بهداشتی می‌دهند. سعی کنید در قسمت‌هایی از سرویس بهداشتی هم از رنگ خاکستری استفاده کنید. مخصوصا روی زمین که کثیفی‌ها بیش از اندازه به چشم نیاید.

رنگ متضاد

یک راه خوب برای این که سرویس‌های سفید زننده و یکدست به نظر نیایند این است که قسمتی از سرویس بهداشتی را به رنگ متضاد انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود سرویس در نهایت زیبایی کمی شکل سنتی هم به خود بگیرد.

کاغذ دیواری

استفاده از کاغذدیواری برای دیزاین کردن هر جایی مناسب است، حتی سرویس بهداشتی. بهتر است زمینه سفید باشد و روی آن نقش‌هایی وجود داشته باشد. اگر رنگ‌های متنوع در آن استفاده نشده باشد بهتر است، سعی کنید طراحی کاغذدیواری هم با رنگ خاکستری یا مشکی باشد.

سقف

هر قسمتی از سرویس بهداشتی می‌تواند سفید باشد، حمام، کاشی‌های دیوار، سرامیک‌های کف و …. اما بهتر است مخصوصا برای سرویس‌های کوچک سقف به رنگ‌های متنوع باشد. با این کار حس زیبایی به سرویس بهداشتی منتقل می‌شود.

کف

این که در سرویس‌های بهداشتی سفید بهتر است رنگی متضاد وجود داشته باشد را توضیح دادیم. این رنگ متضاد می‌تواند در کف هم باشد. مخصوصا با زمینه‌ای که بیشتر به رنگ تیره گرایش دارد تا هم کثیفی مشخص نباشد و هم طرح زیبا باشد. می‌توان برای کف از طرح‌های شلوغ هم استفاده کرد.