درنگ : یکی از بزرگ‎ترین کنجکاوی‌های یک مادر باردار یا همسرش یا حتی اطرافیان آن‌ها این است که فرزندشان پسر خواهد بود یا دختر؟ در این مطلب به برخی موارد غیرعلمی اشاره می‌‏کنیم که به اعتقاد خیلی‌ها نشان دهنده پسر یا دختر بودن فرزندتان است.

شور و شیرین

هر روز دوست دارید بستنی بخورید؟ بعضی معتقدند اگر این طور است فرزند شما دختر است. اگر دوست دارید غذاهایتان شور یا ترش باشد یا میلتان به خوارکی‌های شور و ترش است، فرزندتان پسر است.

رنگ

در یک ظرف ادرار کنید، روی آن کمی سفیدکننده بریزید و ببینید تغییر رنگش چطور است. اگر سبز شود بچه دختر و اگر آبی شود پسر است.

کلید

یک یا چند کلید مقابل خانم باردار بگذارید و از او بخواهید آن را از روی میز بردارد. اگر از قسمت فلزی و باریک کلید را بلند کرد فرزند دختر است، اگر از قسمت پهن برداشت پسر است.

تغییر چهره

اگر در بارداری چهره‎تان بسیار تغییر کرده و زیبایی گذشته را ندارید باید بدانید تقصیر دخترتان است. خیلی‌ها معتقدند دختر زیبایی مادر را می‏دزدد.

روش حلقه

از داخل حلقه ازدواجتان یک زنجیر یا نخ رد کنید و به خانم باردار بدهید تا آن را روی شکمش بگیرد، یعنی باید زنجیر یا نخ را نگاه داشت تا حلقه آویزان باشد. بعد از ۵ ثانیه که شما تکان نخوردید حرکت آغاز می‎شود. اگرحلقه دایره‎ای و به دور خود بچرخد بچه پسر و اگر به صورت خطی حرکت کند دختر است.