درنگ: از اتفاقات رایجی که در سفر برای افراد رخ می‎دهد، مخصوصا سفر به مناطقی که طبیعت زیادی دارد، گزیده شدن توسط کنه است. اما وقتی قرار است به مناطقی سفر کنید که کنه دارد بهتر است اقداماتی انجام دهید که برایتان دردسر ایجاد نشود.

استحمام

وقتی در منطقه‎ای هستید که کنه زیادی دارد سعی کنید تعداد دفعات دوش گرفتن در روز را بیشتر کنید و مخصوصا زمانی که از بیرون به خانه وارد می‌شوید دوش بگیرید که کنه‌ای را به داخل منتقل نکنید.

جستجو

وقتی قرار است وارد خانه شوید بدنتان را خوب جستجو کنید، مخصوصا قسمت‎هایی از بدن که موی زیادی دارد مانند سر. کنه‎ها با این روش به راحتی وارد خانه می‏شوند.

پوست

سعی کنید در چنین مناطقی مدام حواستان به پوستتان باشد. کنه‎ها معمولا بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از گزیدن به پوست می‏چسبند. گاهی بعد از گزش روی پوست حالتی ایجاد می‏شود که انگار به بدن مشت خورده است.

لباس

وقتی قرار است از خانه بیرون بروید تا حد ممکن لباس‎های پوشیده به تن داشته باشید و اجازه ندهید قسمتی از بدن بیرون باشد. با این کار از چسبیدن کنه به بدن جلوگیری می‎کنید.

حیوان خانگی

حیوانات خانگی شدیدا مورد علاقه کنه‌ها هستند. چون این حیوانات موهای زیادی دارند و کنه‌ها به راحتی داخل موهای آن‌ها پنهان می‏شوند. پس سعی کنید حیوانتان را به این مناطق نبرید و اگر بردید و خواستید آن را به خانه راه دهید بسیار مراقب باشید و خوب بین موهایش را جستجو کنید.