درنگ : برخی از افراد در بحث و گفتگو کردن همیشه مدعی هستند که حق با خودشان است. در این مطلب توصیه‌‏هایی داریم که هنگام بحث با چنین افرادی باید چه کنید که برنده باشید.

قوی و صبور

خوب است که در این شرایط نشان دهید که کاملا آرام هستید و البته با قاطعیت حرف خودتان را بزنید. وارد کردن احساسات به هر بحثی همیشه کار را خراب می‎کند.

مدرک

برای هر حرفی که می‎زنید مدرکی داشته باشید و آماده باشید تا در صورت لزوم و نیاز آن مدرک را رو کنید تا حرفتان ثابت شود.

وقایع

سعی کنید در صحبت‎هایتان بیشتر از واقعیت‌ها و آمار استفاده کنید تا نظرهای شخصی خود و دیگران .

سلیقه

درباره بحث‎هایتان خوب فکر کنید. همیشه لازم نیست بر سر موضوعی بحث کنید. مثلا اگر درباره یک بازیکن فوتبال با همکارتان بحث می‏کنید که خوب است یا نه، واقعا بحث‌تان بیهوده است، چون سلیقه در آن دخیل است.

طعنه

سعی کنید در بحث کردن با کسی هرگز طعنه نزنید و حرف منطقی و غیراحساسی خودتان را به وضوح بزنید.