درنگ: کاهش اعتمام مردم به نظام بانکی تا حدی است که حتی مردم از مراودات مالی با بانک‌های رسمی و دارای سابقه چندین دهه نیز تردید دارند. هر چند این کاهش اعتماد مردم در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد اما نظام مالی و اقتصادی کشور را خدشه‌دار می‌کند. در همین زمینه ۵ گام مهمی که مسئولان به ویژه مسئولان بانک مرکزی در این شرایط باید انجام دهند مورد بررسی قرار گرفت:

  • نخستین موضوع اولویت‌دار این است که بانک مرکزی باید از هم اکنون فعالیت تمام موسسات مالی فعال را رصد کند تا پیش از به وجود آمدن مشکلات احتمالی، به عملکرد آنها رسیدگی شود.
  • در حال حاضر موسسات کمتر شناخته شده‌ای در سطح کشور فعالیت می‌کنند که بانک مرکزی باید گزارشی از فعالیت این موسسات به مردم ارائه دهد؛ و احیانا اگر موسسه‌ای مورد واکاوی قرار نگرفته این هشدار از هم اکنون به مردم داده شود که تا تعیین تکلیف نهایی هیچ مراوده‌ای با این موسسات نداشته باشند.
  • بانک مرکزی باید به سپرده‌گذاران و حتی کسانی که قصد گشایش سپرده‌های جدید را دارند اطمینان دهد که نظام بانکی از این پس حافظ منافع سپرده گذاران و تمام مشتریان نظام بانکی است.
  • متاسفانه یکی از موضوعاتی که مشتریان نظام بانکی از آن بی‌اطلاع هستند روش‌های استعلام فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها است. در این زمینه بانک مرکزی باید فرایند استعلام مردم بابت فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را تسهیل کند تا مشتریان نظام بانکی پیش از هرگونه فعالیتی امکان استعلام موضوع مدنظر در کمترین زمان را داشته باشند. این امکان می‌تواند از طریق اپراتورها یا به صورت مجازی باشد.
  • مقامات با توجه به شکل تازه بحران، باید علائم قوی در مورد تغییر وضعیت سیستم بانکی به مردم بفرستند. این امر با وجود شرایط حاضر عملی‌تر است زیرا بازندگان اصلاحات بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که با تداوم شرایط فعلی آنان بازنده‌تر خواهند بود.