درنگ : نوشدن زیاد آب در طول روز برای سلامتی بسیار مفید است. اما این که همیشه تشنه باشید نشان از دیهیدراته بودن بدن شما است و یعنی باید آب زیادی بنوشید. اما دیهیدراته بودن بدن چه نشانه‎هایی دارد؟

بوی بد دهان

یکی از نشانه‎های دیهیدراته شدن بدن این است که با وجود مسواک زدن مداوم و رعایت کردن نظافت دهان و دندان، دهان شما مدام بو می‎دهد.

وضعیت پوست

پشت دستتان را با نوک دو انگشت بفشارید، بعد آن را رها کنید، باید قسمتی که فشار دادید خیلی زود به حالت اولیه بازگردد، اما اگر فرو رفته باقی ماند و دیر به شکل اول بازگشت یعنی آب بدن شما کم است.

فشار خون

دیهیدراته شدن فشار خون را کاهش می‌دهد و باعث می‏شود قلب دچار مشکل شود. پس باید در طول روز و مخصوصا زمان‌هایی که هوا گرم است یا شما تحرک زیادی کرده‎اید بیشتر آب بنوشید.

گیجی

یکی از نشانه‎های دیهیدراته بودن این است که فشار خونتان تنظیم نیست و در نتیجه آن وقتی زیاد و بیش از اندازه روی پا بایستید احساس گیجی می‏کنید.