درنگ : همیشه می‏‌گویند نباید محتوای یک کتاب را از روی عکس جلد آن قضاوت کرد، اما این موضوعی است که گفتنش از انجام دادنش آسان‎تر است.

به ادعای لزلی زیبروویتز، روانشناس دانشگاه برندیز، شکل چشم‌ها یا بینی مهمترین موارد تاثیرگذار در اولین برخورد نیستند بلکه ۴ مورد دیگر است که بیشترین اهمیت را برای قضاوت شدن دارند.

این ۴ فاکتور شامل «صورت بچگانه داشتن»، «آشنا به نظر رسیدن»، «آمادگی و تناسب اندام » و «شباهت‎های احساسی» است.

صورت بچگانه یعنی افرادی که چشم‏های بزرگ، چانه کوچک، صورت گرد و پیشانی بلند دارند. وجود این فاکتورها در صورت یک نفر باعث می‏‌شود که با او مهربان‎تر برخورد کنید.

همچنین هرچه فرم صورتتان آشناتر باشد و از نظر فیزیکی آمادگی بهتری داشته باشید از نظر افراد دیگر دوست‏داشتنی‎تر و باهوش‏تر به نظر می‌رسید.

آخرین نکته هم این است که از نظر احساسات با طرف مقابل احساساتی مشترک داشته باشید. این‎ها چیزهایی هستند که بیشترین تاثیرگذاری در اولین برخورد با فردی ناآشنا را دارند.