درنگ : مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم حال عمومی ریزعلی خواجوی معروف به «دهقان فداکار» را مساعد دانسته و از رسیدگی ویژه پزشکان به وی خبر داد.