درنگ: خیلی اوقات برای برقراری ارتباط کارهایی انجام می‌دهید که درست علیه شما کار می‌کند. در زیر برخی از این کارها اشاره می‎کنیم.

ارتباط چشمی مستقیم

تحقیقات نشان داده گاهی صحبت کردن می‏تواند تاثیری بیشتر از برقراری ارتباط چشمی مستقیم داشته باشد. زمانی تاثیرگذاری بیشتر می‏شود که شنونده از قبل با صحبت‎های شما موافق باشد، در غیر این صورت ارتباط چشمی ایده خوبی نیست.

استفاده از کلمه من

همه این را شنیده‌اند که اعتماد به نفس داشتن و صحبت کردن از توانایی‌ها و معرفی کردن خود با این روش خوب است، اما باید بسیار مراقب بود، اگر از کلمه من بیش از اندازه استفاده شود حس خوبی به طرف مقابل و شنونده منتقل نمی‎شود.

زندگی در حال حاضر

این عبارت مدت‎هاست در سطح دنیا استفاده شده و مورد توجه قرار گرفته است. اما همیشه خوب نیست که در حال حاضر زندگی کنید. طبق تحقیق محققان نگاه کرده به گذشته و خاطرات قدیم باعث می‏شود انسان برای آینده تصمیماتی درخشان بگیرد.