درنگ :  جلسه رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی صبح امروز ۳۰ آبان ماه برگزار شد. این جلسه که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیرعلنی بود.

دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک نیز بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی پس از پایان جلسه دادگاه امروز گفت: در جلسه دادگاه اظهارات‌مان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد. ختم دادرسی در خصوص این پرونده اعلام نشده است. سعید مرتضوی به دادگاه نیامد، اما لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارایه کرده است. امیدواریم که هر چه زودتر رای این پرونده صادر شود.

چهارمین جلسه دادگاه «بقایی» معاون اجرایی دولت دهم برگزار شد اما وی نیز در جلسه دادگاه حضور نیافت.