بنابر گزارشات منتشر شده از مجله نتچرال در تاریخ ۱۳ ژوئن سال ۲۰۱۸، طی ۲۵ سال گذشته چیزی حدود ۳ تریلیون تن از یخ های قطب جنوب ذوب شده اند و این روند همچنان در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۲ نرخ ذوب شدن یخ های قطب جنوب حدود ۷۶ بیلیون تن  در سال بوده است که امروزه این عدد به ۲۱۹ بیلیون تن در سال افزایش پیدا کرده است که این اتفاق باعث شده هر ساله ۳ میلیمتر به آب دریاها اضافه شود.

اندرو شفرداز دانشگاه لیدز به همراه اریک ایوانز از ناسا در رابطه با این اتفاق گفته‌اند:

“بنابر تحقیقات صورت گرفته، ذوب شدن یخهای قطب جنوب در مقایسه با ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است  و امروزه سرعت بالا آمدن آب دریاها از هر زمان دیگری  طی ۲۵ سال گذشته بیشتر است.”

اگر بالا آمدن آب دریاها و ذوب شدن یخ های قطبی به همین شکل ادامه پیدا کند شهر های ساحلی و بسیاری از عوامل دیگر تحت تاثیر جدی قرار خواهند گرفت که از جمله آن میتوان به فرسایش خاک، سیلاب، تخریب زیستگاهها و طوفان های شدید اشاره کرد.

تا چند سال اخیر سرمای شدید در  آب اقیانوس قطب جنوب آن را از ورود آب های گرم محافظت می کرد و ذوب شدن یخ های قطبی نقش جدی در افزایش آب سطح اقیانوس ها نداشت. اما با تغییرات آب و هوایی، آبهای گرم راه خود را برای ورود به بخش غربی قطب جنوب پیدا کرده اند و این دلیلی است که باعث شده یخ های آن منطقه به سرعت ذوب شوند. اما در قسمت شرقی قطب جنوب هنوز آب های گرم نتوانستد نفوذ کنند به همین علت سرعت ذوب شدن یخ در آن منطقه به آرامی انجام می شود.

حال محققان امیدوارند با استفاده از نتایج بدست آمده از شرایط کنونی یخ های قطبی، آگاهی لازم را بدهند تا بتوانیم راهکاری  برای مقابله با این اتفاق بیاندیشیم.