وی با اشاره به دریافت نظریه نهایی پزشکی قانونی تصریح کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا با صدور کیفرخواست کودک آزاری و قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

  صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده «اهورا»
  آخرین وضعیت پرونده اهورای ۳ ساله | تجاوز قاتل به کودک تایید شد؟
  فیلم | پرده‌برداری از جنایت هولناک قتل اهورای ۳ ساله | ادامه واکنش‌های مردمی