درنگ: محبوب یاقوتی کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و تامین اجتماعی در گفتگو با درنگ بسته کامل محاسبات حقوق را تشریح کرد.

وی با یادآوری افزایش ۱۴٫۵ درصدی حداقل حقوق حداقلی بگیران و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای سال ۹۶ با مصوبه شورای عالی کار جزئیات حداقل دستمزد روزانه، حق مسکن، بن نقدی، حق اولا و عیدی را به شرح زیر اعلام کرد:

 

بسته کامل حقوق ۱۳۹۶ کارگران – (ارقام به ریال)
حداقل مزد روزانه۳۰۹۹۷۷
حداقل پایه ماهانه۹۲۹۹۳۱۰
حق پایه سنوات – روزانه۱۷۰۰۰
حق مسکن۴۰۰۰۰۰
بن نقدی۱۱۰۰۰۰۰
حق اولاد/ تک فرزند۹۲۹۹۳۱
حق اولاد / دو فرزند۱۸۵۹۸۶۲
مجموع حداقل دریافتی مجردان۱۱۳۰۹۳۱۰
مجموع حداقل دریافتی متاهل ۱ فرزند۱۲۲۳۹۲۴۱
مجموع حداقل دریافتی متاهل ۲ فرزند۱۳۱۶۹۱۷۲
حداقل عیدی۱۸۵۹۸۶۲۰
حداکثر عیدی۲۷۸۹۷۹۳۰

یاقوتی با اشاره به نحوه محاسبه عیدی گفت: کارکنان مشمول قانون کار به راحتی می توانند از طریق فرمول «مزد ماهیانه * ۲ تقسیم بر ۱۲ * تعداد ماه کارکرد» عیدی خود را محاسبه کنند اما این حداقل عیدی برای کسی که یکسال کامل در کارگاه و واحدی شاغل بوده نباید از حداقل عیدی کمتر و از حداکثر عیدی نیز بیشتر باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه «پایه سنوات» به کارگرانی که یک سال از اشتغال آنان در همان کارگاه سپری شده باشد تعلق می گیرد گفت: محاسابه پایه سنوات نیز از طریق فرمول «پایه حقوق + پایه سنواتی + حق مسکن + بن کارگری + حق اولاد» محسابه می شود.

وی همچنین گفت: حق عائله مندی نیز هر فرزند ۳ برابر حداقل مزد روزانه است که مشمول کسانی می‌شود که دارای حداقل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند ضمن اینکه هیچ محدودیتی برای تعداد اولاد برای پرداخت حق عائله مندی وجود ندارد.

یاقتی گفت: حق عائله مندی به افراد تا ۱۸ سال سن و یا کسانیکه منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا دراثر بیماری ویا نقص عضو با گواهی کمیسیون پزشکی توانایی انجام کار را نداشته باشند تعلق می گیرد.