درنگ: ۱۰ نکته جالب درباره ساندویچ را در زیر می‌خوانیم:

۱-  این عنوان اولین بار در سال ۱۷۶۲ استفاده شد.

۲- فعل ساندویچ به معنی گذاشتن چیزی بین دو چیز دیگر است که در سال ۱۸۶۰ از آن استفاده شد.

۳- نام جزایر ساندویچ از جان مونتاگو که از اولین اربابان دریایی بود که آنجا را کشف کرد گرفته شده است.

۴- جزایر ساندویچ در دهه ۱۸۴۰ به هاوایی تغییر نام داد.

۵- بر اساس یک نظرسنجی یکی از ۳ غذای محبوب در انگلیس ساندویچ پنیر، همبرگر و مرغ هستند.

۶- در صنعت ساندویچ بریتانیا بیش از ۳۰۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند.

۷- بریتانیایی‌ها حدودا در سال ۱۱٫۵ میلیون ساندویچ می‎خورند؛ البته بیشتر آن‌ها خانگی هستند.

۸- رکورد بیشترین ساندویچ بیف ۲۲۵ گرمی خورده شده ۲۰ ساندویچ در ۱۰ دقیقه است که توسط جوی چستنات در سال ۲۰۱۲ ثبت شده است.

۹- جوی چستنات رکورد خوردن ساندویچ پنیر گریل را هم دارد؛ ۴۷ ساندویچ در ۱۰ دقیقه.

۱۰- نام ساندویچ در کنت «سوندویک» است که به معنی «مغازه روی خاک شنی» است.