‏دوروف (نفر دوم از چپ) عضو تیم المپیاد ریاضی روسیه در سال ۱۹۹۸ بود که بعدا ⁧ تلگرام ⁩ را با کمک دیگر اعضای این تیم ساختند