درنگ: شخصی ناشناس به منزل شخصی ورمقانی حمله‌ور شد و گلوله‌ای را به سر او شلیک کرد و به همین دلیل ورمقانی فعلا در بیمارستان شهدای تجریش بستری است.

خواهر فرامز ورمقانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نمی‌دانیم چه کسی و چرا برادرم را با تیر زده اما تهدیدها در بیمارستان هم ادامه دارد. افرادی ناشناس وارد آی سی یو شده و گفته‌اند اگر زنده بمانی خانواده‌ات را می‌کشیم.