درنگ: امروزه تکنولوژی چنان کودکان را سرگرم کرده که کودکان اشتیاقی به خواندن کتاب نشان نمی‌دهند. ما در این جا به چند مورد اشاره می‌کنیم که ممکن است سبب
آشتی کودکان با کتاب‌ها شود:

۱. توجه کنید که کودکتان به چه چیزهایی علاقه نشان می‌دهد و سپس او را به خواندن کتاب در همان زمینه تشویق کنید.
۲. هر روز ساعتی را برای مطالعه با کودکتان کنار بگذارید. زمانی را قبل از خواب به مطالعه اختصاص دهید و نوبنی کتاب را با صدای بلند بخوانید.
۳. در هفته شبی را به مطالعه خانوادگی اختصاص دهید.
۴. خواندن را تبدیل به جزئی از زندگی روزانه کنید مثلا خواندن تابلوهای خیابان‌ها، دستورهای غذایی و تابلوهای فروشگاه‌ها.
۵. خواندن را فرایندی متقابل کنید مثلا نظر کودک را راجع به چیزی که می‌خواند بپرسید.
۶. هدف تعیین کنید. به طور مثال کودک خود را با تشویق به تمام کردن ۳ کتاب در تعطیلات نوروز به چالش بکشید.
۷. از کودکان بزرگتر بخواهید که کوچکترها را در خواندن کمک کنند. این کار سبب افزایش اعتماد به نفس کودکان بزرگتر شده و شرایط تمرینی مهمی را برای کوچکترها مهیا می‌کند.
۸. حداقل هفته‌ای یک ساعت را در کتابخانه بگذرانید.
۹. کودک را مستمرآ به خواندن دعوت کنید و هر پیشرفتی را تشویق کنید.
۱۰. الگوی او باشید. کودک با دیدن مطالعه شما خود به خود تشویق می‌شود.