درنگ: والدین دوست دارند فرزندانشان در آینده فردی مسئولیت‌پذیر باشد و یکی از اهداف اصلی در این زمینه کسب توانایی مدیریت حساب است. کودکان با دیدن صحنه‌هایی مثل مدیریت پول، چک نوشتن، استفاده از دستگاه خودپرداز و خرید کردن با کارت بانکی بزرگ می‌شوند. با شروع آموزش در سنین کم، به کودکان درک درستی از مسائل مالی می‌دهیم. این نکات می‌توانند کمک زیادی در این راستا به والدین کنند:

  1. تعیین هدف مقرری‌های ماهانه: وقتی به کودک مقرری می‌دهید از اختصاص دادن آن به کاری خاص اجتناب کنید. به او بگویید که هدف از مقرری آموزش مدیریت حساب است.
  2. مجازات و پاداش: از پول به عنوان پاداش و مجازات استفاده نکنید. به کودکان آموزش بدهید که پول ابزاری کمکی در زندگیشان است.
  3. اختیار: به کودکان اجازه دهید پولشان را بدون دخالت شما خرج کنند. بگذارید اشتباه کنند و از اشتباهشان درس بگیرند مثلا خریدی که بعدا از آن پشیمان می‌شوند.
  4. افزایش متقابل حقوق و مسئولیت: اگر به کودکتان مقرری یا حقوق ماهانه می‌دهید با بزرگتر شدنش آن را افزایش دهید و در این راستا تعداد مسئولیت‌های خریدش را نیز زیاد کنید.
  5. اهدا کردن: یکی از ارزشمندترین درس‌ها درباره پول این است که همان قدر که به دست آوردن پول مهم است بخشش آن نیز اهمیت دارد. کودک خود را به اختصاص دادن میزانی از پول و وقت خود به خیریه‌ها، پرورشگاه‌ها و … تشویق کنید. در کنار قلکش، قلک دیگری برای خیریه بگذارید.
  6. «نیاز» در مقایسه با «خواسته»: هسته اصلی مدیریت پول قابلیت تمایز دادن «نیاز» از «خواسته» است. مثلا مردم برای زنده ماندن به غذا نیاز دارند اما کودک اسباب بازی جدید می‌خواهد. این پایه و اساس درست خرج کردن را می‌سازد و به کودک یاد می‌دهد که برای داشتن خواسته‌هایش باید پس‌انداز کند.
  7. قبوض خدمات شهری: با نشان دادن قبوضی که شما ماهانه مسئول پرداخت آنها هستید می‌توان به کودک هزینه آنها را نشان دهید. به او توضیخ دهید که چرا باید قبوض آب و برق را پرداخت کنید و به او عاداتی مثل خاموش کردن چراغ‌های اضافه که سبب ذخیره پول می‌شود را یاد دهید. وقتی آنها با این امر که رفتار آنها می‌تواند سبب ذخیره یا هدر رفتن پول شود آشنا می‌شوند می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تر بگیرند.
  8. مارک بودن نشان دهنده کیفیت بهتر نیست: یکی از درس‌هایی که هنگام خرید به کودک می‌توان آموخت این است که مارک مشهورتر الزاما کیفیت بهتر نیست. تفاوت قیمت در یک شیء معمولی و مارکدار را به او نشان دهید سپس اجازه دهید که با انتخاب کالای معمولی چیز دیگری با ذخیره کردن آن اختلاف قیمت بخرد.
  9. مراجعه به بانک و خودپرداز: مراجعه به بانک راه خوبی برای نشان دادن اینکه پول از کجا می‌آید است. کودک یاد می‌گیرد که بانک پول را پخش نمی‌کند بلکه صرفا پولی که به دست آورده‌ایم را نگهداری می‌کند.
  10. الگو باشید: به کودکان نشان دهید که خودتان نیز در برابر برخی خواسته‌هایتان نه می‌گویید و اسراف نمی‌کنید.