درنگ :  این فوتبالیست در یکی از تیم‌های شهرستانی بازی می‌کند و اتفاقاً بازیکنی اخلاق‌مدار و آرام محسوب می‌شود.

وی به دلیل آنچه که «ضرب و شتم همسر» گفته می‌شود یک شب در بازداشت بود که البته با پا درمیانی یکی از مسئولان همان باشگاهی که در آن بازی می‌کند از بازداشت رها شده است.

این فوتبالیست به زودی دادگاهی می‌شود.