درنگ: «سازه هندسی» شامل ۵۰ قطعه‌ هندسی است که ساخت حجم‌های مختلف را ممکن می‌کند.

اهداف آموزشی این بسته آشنایی با حجم‌های هندسی، شناخت عملکرد حجم‌ها، تمرین تعادل و تقارن در ساخت، افزایش تمرکز و هماهنگی چشم با دست عنوان شده‌است. نمونه‌ساز این اثر «فرزانه بابایی» بوده و مدیریت و نظارت آن را «امیرحسن سلام‌زاده» بر عهده داشته است.

قطعه‌های هندسی این بسته سه گوش و چهارگوش هستند و قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند و برای سهولت دفترچه‌ راهنمای آن نیز به مخاطبان کمک می‌کند تا نمونه‌های ساخته شده‌ای را ببینند.

این بسته که شمارگان آن ۶‌هزار نسخه است با قیمت ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان قابل خریداری است.

این بسته مناسب گروه سنی ۸ سال به بالا طراحی شده‌است.