درنگ: یک کودک دیگر هم در مشهد گم شد. این دختر یک و نیم ساله ملیکا احمدی نام دارد.

پدر ملیکا در گفتگو با درنگ توضیح داد: هفت روز پیش ساعت دو بعد از ظهر بعد از بازگشت از مهمانی، دخترم ملیکا به همراه خواهر پنج ساله اش وارد خانه نشدند و کنار در ماندند.

وی افزود: ناگهان متوجه غیبت ملیکا شدیم. از خواهرش سراغ ملیکا را گرفتم که گفت مردی از ماشین پیاده شد و ملیکا را با خودش برد. البته زیاد هم نمی توان به صحبت های او اعتنا کرد چون دخترم بچه است.

پدر ملیکا که پاکبان است تاکید کرد: ملیکا هیچ گونه طلا و زیور آلاتی به همراه نداشت.

به گفته این پدر جوان، پرونده ملیکا از سوی پلیس در حال پیگیری است.