درنگ : محمد بن راشد آل مکتوم، نخست‌وزیر امارات در حکمی ۹ زن را به عنوان وزیران کابینه جدید خود منصوب کرد

 

یک دختر بلوچ به نام ساره امیری نیز در میان این زنان به عنوان وزیر علوم انتخاب شده است. طایفه امیری و بسیاری دیگر از طوایف بلوچستان ایران مقیم کشورهای عربی هستند.