درنگ: امروز شنبه اول مهرماه سال ۹۶ بود. بر اساس اعلام معاون  آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، امسال تعداد ۱۲ میلیون و ۹۲۴ هزار و  ۹۲۳ نفر در مدارس ثبت نام کرده‌اند.

امروز تمام دانش‌آموزان به مدرسه رفتند اما یک گروه خاص هم میان آنها بود که با کمک مردم و یک مدرسه تخصصی توانستند پا به پای همسالان خود قلم و خودکار به دست بگیرند و در پی دانش باشند.

تعداد زیادی از کودکان کار از امروز شنبه اول مهر ماه با کمک مدرسه تخصصی کودکان کار روانه مدرسه شدند.

در روزهای قبل نیز جشن شکوفه‌های کودکان کار هم با کمک همین مدرسه برگزار شد و کودکان کاری که مدرسه اولی بودند در سن قانونی، نیمکت مدرسه را لمس کردند.