درنگ :  تعلیق‌نشدن کشتی ایران خبر خوشی بود که در نگاه اول نظر همه را به خود جلب کرد. با این حال، علیرضا کریمی به‌عنوان کشتی‌گیر و حمیدرضا جمشیدی به‌عنوان مربی به ترتیب ۶ماه و ٢‌سال محروم شدند. شاید مربی نه‌چندان مطرح تیم‌ملی کشتی آزاد امید را بتوان قربانی اصلی این ماجرا دانست. به همین بهانه با حمیدرضا جمشیدی همکلام شدیم. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «شهروند» با مربی تیم‌ملی کشتی آزاد امید را می‌خوانید:

در رأی صادرشده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، سنگین‌ترین جریمه برای شما در نظر گرفته شده است.

بله، همین‌طور است. با این حال من از یک بابت خوشحالم که کشتی ایران تعلیق نشد و آینده جوانانی که در این رشته زحمت می‌کشند، تحت‌تأثیر این اتفاق قرار نگرفت. حالا در بخش مربیگری اگر من نباشم، افراد دیگری هستند که می‌توانند به کشتی ایران خدمت کنند اما اگر کشتی تعلیق می‌شد، کشتی‌گیرانی که این روزها شبانه‌روزی تمرین می‌کنند، از حضور در مسابقات مهمی محروم می‌شدند. با این‌که از محرومیت خودم ناراحت هستم اما از نظر من مهم این بود که کشتی با محرومیتی مواجه نشود که خدا را شکر اتفاق بدی رخ نداد.

*شاید در نگاه عمومی این‌طور بود اما آن روز من مربی اصلی در کنار تشک بودم. علیرضا رضایی هم حضور داشت، اما من چلنج را داخل تشک انداختم و بعد از آن هم صحبت‌هایی کردم که باعث محرومیتم شد. آن صدایی که در فیلم منتشر شده، به علیرضا کریمی می‌گوید باید ببازی، صدای من است. من مسئولیت این کار را قبول کردم و الان هم اعتراضی ندارم.

*برخی معتقد بودند در آن لحظه می‌شد تصمیم بهتری گرفت تا صدای شما به‌عنوان سند در فیلم ضبط ‌شده نباشد؟

بهتر است کسانی این حرف را بزنند که خودشان را در آن شرایط تصور کنند. کشتی‌گیران آمریکا و اسراییل به صورت همزمان با مسابقه علیرضا کریمی و نماینده روسیه روی تشک بودند. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد کشتی‌گیر آمریکایی در برابر نماینده اسراییل شکست بخورد اما دقیقا وقتی ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه از کشتی کریمی گذشته بود، مبارزه دیگر به اتمام رسید. در آن لحظه بهترین تصمیم این بود که کشتی‌گیر ما مقابل نماینده روسیه شکست بخورد. من هنوز هم معتقدم این بهترین تصمیم ممکن بوده، چون اگر نماینده روسیه بازنده می‌شد و بعد از آن کریمی مقابل کشتی‌گیر اسراییلی روی تشک نمی‌رفت و باعث حذف روس‌ها می‌شد، این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کرد.

*اگر روس‌ها دستشان از مدال کوتاه می‌ماند، با توجه به نفوذی که در اتحادیه جهانی دارند، پیگیر این پرونده می‌شدند و در آن صورت می‌توانم بگویم تعلیق کشتی ایران قطعی بود.

*شاید من قربانی شده باشم اما می‌گویم فدای سر ایران. با محرومیت من خطر تعلیق از سر کشتی ایران گذشت و علیرضا کریمی هم با محرومیت کوتاه‌مدتی مواجه شد. البته فدراسیون اعلام کرده پیگیری می‌کند تا محرومیت من هم کمتر شود.