درنگ: شاید بتوان شما را به خاطر نکته غیرعادی که در نگاه اول به این عکس تشخیص ندادید بخشید. اما یک بار دیگر با دقت بیشتری به این عکس که انگار تصویر چند مرد در یک بازی فوتبال است نگاه کنید.

درواقع، آن‌ها اصلاً مرد نیستند، آن‌ها گروهی از زنان عاشق ورزش هستند که توانستند یک قانون کهنه ایران را دور بزنند. در ایران زنان اجازه ورود به مسابقات ورزشی مردان را ندارند به همین دلیل این گروه از زنان، برای خود ریش مصنوعی درست کردند، لباس مردانه پوشیدند و به دیدن بازی فوتبال رفتند.

در این میان آن‌ها اقدامات شجاعانه‌ای مثل فیلم گرفتن از خود در هنگام شعار دادن انجام دادند. ایران با یک تئوری منسوخ شده که زنان نباید صدای فحاشی هواداران را بشنوند چندین سال است ورود آن‌ها را به استادیوم‌ها ممنوع کرده است.

پیش‌ازاین چند نفر از زنان ایرانی در بازی استقلال و پرسپولیس بازداشت‌شده بودند.