خانواده کارداشیان همواره سعی کردند تا جزو سوژه های خبری باشند. به تازگی کیم کارداشیان پس از گذراندن دوره ای از استرس و افسردگی به سمت دوربین خبرنگاران برگشته.

او گفته است که تغییر رنگ مویش ۱۳ ساعت زمان برده و پس از ۳ روز هنوز ادامه دارد. شاید برای عده زیادی این مساله کم اهمیت و وسواس بیش از حد باشد ولی او همواره باید استاندارد های سخت و طاقت فرسای زیبایی را رعایت کند تا در حرفه اش موفق باشد.