درنگ : گوگل موتور جستجویی جدید برای کودکان ایجاد کرده که در آن فقط جستجوهای امن برای سنین پایین ممکن است و جستجوهایش را بر اساس دیتابیس‌ها و کلیدواژه‌های مخصوص این سنین انجام می‌دهد.

این وب سایت رنگارنگ است تا محیطش برای استفاده کودکان مناسب باشد. همچنین گوگل مدعی شده اگرچه هیچ فیلتری ۱۰۰ درصد دقیق نیست اما در این موتور جستجو نهایت سعی شده تا محتوای نامناسب برای سنین کودکان حذف شوند.

آدرس این موتور جستجو  www.kidrex.org است.