درنگ: تاتارنکو ولادیمیر نیکولویچ (Tatarenko Vladimir Nikolaevich) مدت سه سال روی این پروژه کار کرده است. طرح او امکان جداسازی کپسول را در هر یک از مراحل پرواز در موقع اضطراری فراهم می‌سازد. در واقع هنگام جدا شدن کپسول، چتر نجات باز شده و آن را به آرامی بر روی زمین یا آب می‌نشاند.