با حضور ۳۰۰ مهندس، دانشجو و کارآفرین کنفرانس جهانی ربات / World Robot Conference از ۱۵ اوت در پکن شروع‌شده و تا ۱۹ اوت ادامه دارد. جدیدترین ربات‌ها، هوش مصنوعی، اتوماسیون و «ربات و سیستم‌های کنترل»؛ موضوعات محوری امسال این کنفرانس است که ۲۸ مرداد به پایان می‌رسد.آخرین دستاوردهای حوزه رباتیک را در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید.

ربات کپی شده از شخصیت Monkey King

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

 

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

رقابت BCI و ژل مخصوص برای اتصال به مغز

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات آلمانی ساخت festo به شکل خفاش

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

 

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات بسکتبالیست شبیه یائو مینگ، بازیکن معروف

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

واکنش تعریف شده ربات به تلفن زدن یک کاربر

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ماهی رباتیک در حال شنا

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

 

ربات اگزواسکلتون و آینده سربازان رباتیک در جنگ

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات پلیس

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

فوتبال بازی ربات ها

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات P-Care

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

مسابقه رباتیک در سطح دانشجویی

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات های UBTECH که با آهنگ می‌رقصند

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات امنیتی در نقش مامور اطلاعات!

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

رباتی که گیتار می‌زند

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

 

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

دست ریاتیک در حال بلندکردن خودرو

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

خوشنویسی توسط ربات

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

ربات تاکتیکی ساخت CITIC Heavy Industries

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن

 

یک ربات امنیتی دیگر به عنوان مامور اطلاعاتی

کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۸ در پکن